Kapital Sashiko Neck Scarf Kapital Sashiko Neck Scarf

Kapital Sashiko Neck Scarf

$168

Indigo-dyed sashiko cotton scarf with soft fleece lining and unique closure.